fb
ig


מסעדת פופינה מבצעת את הוראות הנגישות. המקום מונגש כדלקלמן:

א. קיימת כניסה נגישה מרחוב שבזי 62, תל אביב.
ב. קיים מעלון למסעדה משטח החצר.
ג. קיים בית שימוש נגיש.
ד. במסעדה שולחנות וכסאות נגישים.
שאלות על הסדרי הנגישות יש להפנות למסעדה בטלפון 03-5757477
או לפנות למייל office@popina.co.il